{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

WydarzeniaKonferencja „12,5m dla Szczecina - Otwórzmy port dla większych statków”

W kwietniu 2009, w szczecińskim hotelu Radisson, odbyła się konferencja pt. 12,5m dla Szczecina. Otwórzmy port dla większych statków. Organizatorami spotkania był Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., Zarząd Morskiego Portu Police, Akademia Morska w Szczecinie oraz Urząd Morski w Szczecinie.

W konferencji uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pani Anna Wypych-Namiotko odpowiedzialna za gospodarkę morską.

O konieczności modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin i wynikających z tego faktu uwarunkowaniach dla rozwoju portu w Szczecinie mówił w swoim wystąpieniu prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. –Jarosław Siergiej.

- Uzyskanie głębokości technicznej 12,5m toru wodnego Świnoujście-Szczecin przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności portu w Szczecinie. Głębokowodny port w Szczecinie połączony siecią kanałów z Europą Zachodnią, to szansa na rozwój miasta. Myślę, że należy postawić pytanie nie o to, jak zmieni się port, gdy pogłębimy tor wodny, ale raczej zapytać, co stanie się ze Szczecinem, jeśli tego nie zrobimy- mówił Jarosław Siergiej.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Andrzej Borowiec w swoim wystąpieniu szeroko omówił działania administracji morskiej podejmowane w związku z planowaną poprawą parametrów drogi wodnej do Szczecina. Już 10 lat wcześniej Urząd Morski w Szczecinie zlecił wykonanie analiz, których celem było określenie maksymalnych, możliwych do osiągnięcia parametrów toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Eksperci z Polskiej Akademii Nauk stwierdzili, że możliwe jest pogłębienie toru do 12,5 m bez konieczności regulacji przepływów oraz nawet do 14,5 m z regulacją przepływów i zastosowaniem wrót sztormowych. W ramach pierwszego etapu modernizacji toru wodnego, Urząd Morski w Szczecinie zrealizował zadania polegające na przebudowie falochronów wyjściowych z Kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński oraz przebudowę umocnień brzegowych po wschodniej i zachodniej stronie Kanału Piastowskiego. Efektem tych prac była budowa dwóch nowych falochronów o łącznej długości 1260 m z nabrzeżem o długości 260 m. Konstrukcje obu falochronów zostały zaprojektowane i wykonane dla docelowej głębokości technicznej 12,5 m.

Podczas konferencji, o roli i znaczeniu portów w Szczecinie, Świnoujściu i Policach na bałtyckim rynku żeglugowym mówił profesor Krzysztof Chwesiuk z Akademii Morskiej w Szczecinie. Do niedawna region Morza Bałtyckiego był jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rejonów w Europie. Przyrost PKB w krajach bałtyckich był znacznie wyższy niż średnia w Unii Europejskiej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było przyjęcie do UE nowych państw, co spowodowało zwiększenie intensywności wymiany handlowej. Niestety, druga połowa ubiegłego roku przyniosła znaczne spowolnienie handlu w krajach UE, w tym także w państwach położonych w rejonie Morza Bałtyckiego. Trzeba pamiętać, że znaczny udział w wymianie handlowej państw naszego regionu ma transport morski. Wskaźnik ten wynosi około 50%.  Prognozowany w przyszłości wzrost liczby obsługiwanych statków w portach w Szczecinie i Policach wymaga modernizacji parametrów techniczno-eksploatacyjnych toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Według profesora zaniechanie modernizacji tego szlaku wodnego doprowadzić może w dalszej perspektywie do degradacji funkcji portowych w portach w Szczecinie i Policach.

O technicznych aspektach pogłębienia toru wodnego mówili w swoich wystąpieniach profesorowie Stanisław Gucma i Bolesław Mazurkiewicz. Stanisław Gucma przeprowadził analizę docelowych, bezpiecznych parametrów toru wodnego Świnoujście-Szczecin, natomiast Bolesław Mazurkiewicz zaprezentował hydrotechniczne uwarunkowania przebudowy toru wodnego.

W dyskusji, która wywiązała się po przedstawieniu referatów głos zabierali armatorzy, reprezentanci firm związanych z gospodarką morską, a także przedstawiciele spółek eksploatacyjnych działających na terenie portu w Szczecinie.

Dyskusję podsumowała pani Anna Wypych-Namiotko, która stwierdziła, że konferencja spełniła swoje zadanie, prezentując szerokie spektrum poglądów. Stwierdziła, że firmy związane z gospodarką morską mogą liczyć na pomoc w obszarach, w których udzielenie rządowego wsparcia dla ich działań jest możliwe.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi