{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

StrategiaZarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla  gospodarki narodowej.  Jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Powstał na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
Do zadań Spółki należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, a także budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, jak również pozyskanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.

Strategia rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 roku została przygotowana w oparciu o diagnozę uwarunkowań rynkowych i prawnych. Jej zapisy są spójne z zamierzeniami prezentowanymi w najważniejszych dokumentach strategicznych. Definiując w Strategii wizję Spółki określono, co ma być stworzone i osiągnięte w dłuższym czasie. Z kolei wartości wyróżniające oba porty zdefiniowano w misji.  

Zatem nasza wizja to: Szczecin i Świnoujście wiodącymi portami na południowym Bałtyku.

Z kolei nasza misja to: Tworzenie dogodnych warunków rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na południowym Bałtyku.

Dwa główne cele strategiczne rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu:

  1. Zapewnienie szerokiej odpowiadającej potrzebom rynkowym, oferty usługowej zarówno w ramach dynamicznie zmieniającej się funkcji transportowej, jak i innych portowych funkcji gospodarczych, w szczególności dystrybucyjno-logistycznej i przemysłowej.
  2. Lepsza integracja zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.


Kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu mają m.in.:


Warto podkreślić, że już od kilku lat ZMPSiŚ S.A. korzystając umiejętnie ze środków unijnych jest jednym z największych inwestorów w regionie. W latach 2014-2015 w obu portach realizowane są inwestycje, których wartość przekracza 500 mln złotych -  współfinansowane ze środków unijnych. Strategia rozwoju portów morskich do roku 2027 zakłada inwestycje w zespole portowym Szczecin-Świnoujście, na kwotę blisko 900 mln zł.