{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za wrzesień i dziewięć miesięcy 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za wrzesień i 9 miesięcy 2019 r.

NT

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

wrzesień

9 m-cy

wrzesień

9 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

297,8

2 384,2

192,9

2 323,8

64,8

97,5

2

Ruda

293,9

2 371,4

154,4

2 044,1

52,5

86,2

3

Inne masowe

232,1

2 422,0

255,2

2 624,2

110,0

108,3

4

Zboże

66,1

769,7

172,8

879,7

261,4

114,3

5

Drewno

6,1

22,8

10,5

173,8

0,0

762,3

6

Drobnica                    

1 582,8

13 507,1

1 483,7

13 242,6

93,7

98,0

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 251,2

10 625,8

1 206,9

10 403,1

96,5

97,9

7

Paliwa

267,2

2 922,3

306,9

3 121,3

114,9

106,8

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 746,0

24 399,5

2 576,4

24 409,5

93,8

100,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

5 824,0

61 821,0

7 106,0

54 337,0

122,0

87,9

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.11.10.2019 r.