{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za styczeń 2019
Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu wg grup towarowych za styczeń 2019 r.                                                  

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

 

2018

2019

% %

 

styczeń

styczeń

4 : 3

12 : 10

1

2

3

4

5

 

1

Węgiel

211,2

232,4

110,0

 

2

Ruda

212,1

59,5

28,1

 

3

Inne masowe

241,6

411,4

170,3

 

4

Zboże

93,9

112,4

119,7

 

5

Drewno

0,6

22,4

3 733,3

 

6

Drobnica                    

1 118,5

1 102,5

98,6

 

 

w tym:

 

drobnica promowa

786,0

765,2

97,4

 

7

Ropa i przetwory

270,6

444,5

164,3

 

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 148,5

2 385,1

111,0

 

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 482,0

5 001,0

77,2

 

Źródło:  opracowanie własne Dział Handlowy

Szczecin, dn.15.02.2019 r.