{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za sierpień i osiem miesięcy 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za sierpień i 8 miesięcy 2019 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

sierpień

8 m-cy

sierpień

8 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

244,9

2 086,4

182,7

2 130,9

74,6

102,1

2

Ruda

184,3

2 077,5

350,3

1 889,7

190,1

91,0

3

Inne masowe

329,3

2 189,9

238,9

2 369,0

72,5

108,2

4

Zboże

133,8

703,6

93,2

706,9

69,7

100,5

5

Drewno

5,2

16,7

11,0

163,3

211,5

977,8

6

Drobnica                    

1 473,9

11 924,5

1 505,1

11 758,9

102,1

98,6

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 163,0

9 374,9

1 106,6

9 195,9

95,2

98,1

7

Paliwa

334,3

2 655,1

359,5

2 814,4

107,5

106,0

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 705,7

21 653,7

2 740,7

21 833,1

101,3

100,8

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 789,0

55 997,0

7 638,0

47 232,0

98,1

84,3

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.13.09.2019 r.