{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za październik i dziesięć miesięcy 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za październik i 10 miesięcy 2019 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

październik

10 m-cy

październik

10 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

203,9

2 588,1

200,2

2 524,0

98,2

97,5

2

Ruda

342,1

2 713,5

26,4

2 070,5

7,7

76,3

3

Inne masowe

339,7

2 761,7

260,2

2 884,4

76,6

104,4

4

Zboże

170,7

940,4

85,9

965,6

50,3

102,7

5

Drewno

15,1

37,9

8,0

181,8

53,0

479,7

6

Drobnica                    

1 692,5

15 199,4

1 618,4

14 861,0

95,6

97,8

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 353,5

11 979,2

1 308,1

11 711,0

96,6

97,8

7

Paliwa

336,9

3 259,2

400,9

3 522,2

119,0

108,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

3 100,9

27 500,2

2 600,0

27 009,5

83,8

98,2

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

5 614,0

67 435,0

7 769,0

62 106,0

138,4

92,1

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.12.11.2019 r.