{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za marzec i trzy miesiące 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za marzec i 3 miesiące 2019 r.

 

Stara tara pojazdów na terminalu promowym

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

marzec

3 m-ce

marzec

3 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

155,5

709,2

367,3

887,8

236,2

125,2

2

Ruda

169,7

753,5

426,4

690,8

251,3

91,7

3

Inne masowe

253,8

844,6

360,6

993,1

142,1

117,6

4

Zboże

127,6

278,7

117,6

262,6

92,2

94,2

5

Drewno

0,8

2,2

35,0

81,3

4 375,0

3 695,5

6

Drobnica                     

1 122,6

3 312,9

1 134,6

3 260,7

101,1

98,4

 

w tym:

 

drobnica promowa

811,6

2 380,0

836,7

2 344,7

103,1

98,5

7

Ropa i przetwory

368,9

906,7

383,2

1 152,1

103,9

127,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 198,9

6 807,8

2 824,7

7 328,4

128,5

107,6

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 421,0

22 460,0

6 108,0

15 762,0

72,5

70,2