{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za maj i pięć miesięcy 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za maj i 5 miesięcy 2019 r.

Nowa tara

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

maj

5 m-cy

maj

5 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

406,3

1 321,2

198,0

1 309,7

48,7

99,1

2

Ruda

283,7

1 250,3

215,3

1 090,7

75,9

87,2

3

Inne masowe

170,1

1 266,2

223,7

1 509,9

131,5

119,2

4

Zboże

84,3

388,7

110,3

419,3

130,8

107,9

5

Drewno

0,7

3,7

17,1

122,2

2 442,9

3 302,7

6

Drobnica                    

1 554,3

7 486,6

1 536,5

7 462,9

98,9

99,7

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 239,4

5 922,8

1 236,6

5 908,4

99,8

99,8

7

Ropa i przetwory

307,6

1 625,7

405,2

1 919,8

131,7

118,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 807,0

13 342,4

2 706,1

13 834,5

96,4

103,7

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 610,0

35 135,0

6 282,0

26 680,0

95,0

75,9

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn. 13.06.2019 r.