{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za listopad i 11 miesięcy 2019
Obroty w granicach administracyjnych ZMP Szczecin i  Świnoujście według grup towarowych za listopad i 11 miesięcy 2019 r.

 

 

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

listopad

11 m-cy

listopad

11 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

434,9

3 023,0

207,7

2 731,7

47,8

90,4

2

Ruda

366,1

3 079,6

113,8

2 184,3

31,1

70,9

3

Inne masowe

295,2

3 056,9

253,5

3 137,9

85,9

102,6

4

Zboże

85,3

1 025,7

176,6

1 142,2

207,0

111,4

5

Drewno

19,2

57,1

13,8

195,6

0,0

342,6

6

Drobnica                    

1 587,0

16 786,3

1 480,7

16 341,7

93,3

97,4

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 258,8

13 238,0

1 208,8

12 919,8

96,0

97,6

7

Paliwa

316,0

3 575,2

405,9

3 928,1

128,4

109,9

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

3 103,7

30 603,8

2 652,0

29 661,5

85,4

96,9

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 658,0

75 093,0

7 827,0

69 932,0

102,2

93,1