{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za lipiec i siedem miesięcy 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za lipiec i 7 miesięcy 2019 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

lipiec

7 m-cy

lipiec

7 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

186,3

1 841,5

284,8

1 948,2

152,9

105,8

2

Ruda

346,9

1 893,2

229,3

1 539,4

66,1

81,3

3

Inne masowe

318,4

1 860,6

337,9

2 130,1

106,1

114,5

4

Zboże

65,0

569,8

106,4

613,7

163,7

107,7

5

Drewno

0,8

11,5

13,4

152,3

1 675,0

1 324,3

6

Drobnica                    

1 401,9

10 450,6

1 277,5

10 253,8

91,1

98,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 055,1

8 211,9

982,7

8 089,3

93,1

98,5

7

Paliwa

315,0

2 320,8

270,0

2 454,9

85,7

105,8

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 634,3

18 948,0

2 519,3

19 092,4

95,6

100,8

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 157,0

48 208,0

7 189,0

39 594,0

116,8

82,1

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora