{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za kwiecień i cztery miesiące 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za kwiecień i 4 miesiące 2019 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

kwiecień

4 m-ce

kwiecień

4 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

205,7

914,9

223,9

1 111,7

108,8

121,5

2

Ruda

213,1

966,6

184,6

875,4

86,6

90,6

3

Inne masowe

251,5

1 096,1

293,1

1 286,2

116,5

117,3

4

Zboże

25,7

304,4

46,4

309,0

180,5

101,5

5

Drewno

0,8

3,0

23,8

105,1

2 975,0

3 503,3

6

Drobnica                    

1 507,0

5 931,1

1 503,6

5 926,4

99,8

99,9

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 191,1

4 682,2

1 164,8

4 671,7

97,8

99,8

7

Ropa i przetwory

411,4

1 318,1

362,5

1 514,6

88,1

114,9

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 615,2

10 534,2

2 637,9

11 128,4

100,9

105,6

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 065,0

28 525,0

4 636,0

20 398,0

76,4

71,5

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.15.05.2019 r.