{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za kwiecień i cztery miesiące 2018
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za kwiecień i 4 miesiące 2018 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2017

2018

% %

kwiecień

4 m-ce

kwiecień

4 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

114,2

648,6

205,7

914,9

180,1

141,1

2

Ruda

341,3

942,2

213,1

966,6

62,4

102,6

3

Inne masowe

223,4

954,6

251,5

1 096,1

112,6

114,8

4

Zboże

123,3

660,6

25,7

304,4

20,8

46,1

5

Drewno

2,9

7,1

0,8

3,0

27,6

42,3

6

Drobnica                    

1 037,5

4 136,6

1 123,2

4 436,1

108,3

107,2

 

w tym:

 

drobnica promowa

727,0

2 946,4

807,3

3 187,2

111,0

108,2

7

Ropa i przetwory

268,8

1 173,4

411,4

1 318,1

153,1

112,3

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 111,4

8 523,1

2 231,4

9 039,2

105,7

106,1

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 265,0

29 624,0

6 065,0

28 525,0

83,5

96,3

Źródło: Dział Handlowy i Marketingu

Szczecin, dn.16.05.2018r.