{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za grudzień i za 12 m-cy 2017 r.
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2017 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

grudzień

12 m-cy

grudzień

12 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

220,7

2 930,9

323,3

2 139,0

146,5

73,0

2

Ruda

132,1

1 557,1

304,7

2 482,5

230,7

159,4

3

Inne masowe

277,9

2 919,5

224,7

3 076,8

80,9

105,4

4

Zboże

198,0

2 046,8

78,3

1 461,7

39,5

71,4

5

Drewno

0,7

7,2

6,3

15,8

900,0

219,4

6

Drobnica                    

959,6

12 349,3

971,9

12 870,1

101,3

104,2

 

w tym:

 

drobnica promowa

669,7

8 709,1

692,4

9 309,4

103,4

106,9

7

Ropa i przetwory

239,3

2 302,2

277,6

3 377,7

116,0

146,7

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 028,3

24 113,0

2 186,8

25 423,6

107,8

105,4

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 340,0

90 869

8 445,0

93 579

101,3

103,0

Źródło:  Dział Handlowy

Szczecin, dn.11.01.2018 r.