{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za grudzień i 12 miesięcy 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2019 r.

NT

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

grudzień

12 m-cy

grudzień

12 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

417,0

3 440,0

398,1

3 129,8

95,5

91,0

2

Ruda

146,4

3 226,0

88,3

2 272,6

60,3

70,4

3

Inne masowe

316,4

3 373,3

213,4

3 351,3

67,4

99,3

4

Zboże

69,5

1 095,2

161,3

1 303,5

232,1

119,0

5

Drewno

18,4

75,5

4,4

200,0

23,9

264,9

6

Drobnica                    

1 356,3

18 074,5

1 169,8

17 511,5

86,2

96,9

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 061,3

14 231,2

928,6

13 848,3

87,5

97,3

7

Paliwa

397,7

3 972,9

478,0

4 499,3

120,2

113,2

 

w tym LNG

218,8

1 977,4

254,7

2 500,0

116,4

126,4

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 721,7

33 257,4

2 513,3

32 268,0

92,3

97,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 358,0

81 451,0

6 211,0

76 143,0

97,7

93,5

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.14.01.2020 r.