{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za czerwiec i sześć miesięcy 2019
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za czerwiec i 6 miesięcy 2019

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

czerwiec

6 m-cy

czerwiec

6 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

334,0

1 655,2

353,7

1 663,4

105,9

100,5

2

Ruda

296,0

1 546,3

219,4

1 310,1

74,1

84,7

3

Inne masowe

276,0

1 542,2

282,1

1 792,2

102,2

116,2

4

Zboże

116,1

504,8

88,1

507,3

75,9

100,5

5

Drewno

7,0

10,7

16,8

138,9

240,0

1 298,1

6

Drobnica                    

1 562,1

9 048,7

1 513,4

8 976,3

96,9

99,2

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 233,9

7 156,7

1 198,2

7 106,6

97,1

99,3

7

Paliwa

380,1

2 005,8

265,1

2 184,9

69,7

108,9

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 971,3

16 313,7

2 738,6

16 573,1

92,2

101,6

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 917,0

42 052,0

5 726,0

32 406,0

82,8

77,1

Źródło: Dział Handlowy 

Szczecin, dn. 15.07.2019 r.