{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za czerwiec i sześć miesięcy 2018
Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za czerwiec i 6 miesięcy 2018 r.

 

 

 

 

 

 

tys. ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2017

2018

% %

czerwiec

6 m-cy

czerwiec

6 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

152,3

869,4

334,0

1 655,2

219,3

190,4

2

Ruda

193,6

1 249,0

296,0

1 546,3

152,9

123,8

3

Inne masowe

219,9

1 505,5

276,0

1 542,2

125,5

102,4

4

Zboże

64,0

801,4

116,1

504,8

181,4

63,0

5

Drewno

0,9

8,7

7,0

10,7

777,8

123,0

6

Drobnica                    

1 126,9

6 364,7

1 162,9

6 750,2

103,2

106,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

800,4

4 585,1

832,9

4 856,4

104,1

105,9

7

Ropa i przetwory

297,2

1 753,0

380,1

2 005,8

127,9

114,4

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 054,8

12 551,7

2 572,1

14 015,2

125,2

111,7

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 439,0

42 925,0

6 917,0

42 052,0

107,4

98,0

Źródło: Dział Handlowy i Marketingu

Szczecin, dn.13.07.2018 r.