{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

PODPISANIE UMOWY Z FIRMĄ SCHWEERBAU9 sierpnia 2011 w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizacje zadania, którego przedmiotem jest modernizacja infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu.


Do przetargu na wykonanie prac modernizacyjnych zgłosiło się 8 podmiotów krajowych i zagranicznych. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła niemiecka firma Schweerbau GmbH.
Wartość projektu brutto wynosi 65.426.789,24 PLN. Środki własne ZMPSiŚ S.A. stanowić będą 20.213.154,40 PLN, dofinansowanie inwestycji z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 45.213.634,84 PLN.
Kwota uzyskana w przetargu, podobnie jak w przypadku inwestycji drogowych w portach, jest znacząco niższa od zaplanowanej na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Za zaoszczędzone pieniądze ZMPSiŚ S.A. planuje budowę nowoczesnych parkingów buforowych dla samochodów ciężarowych oczekujących na załadunek lub wyładunek towaru. Realizowane inwestycje infrastrukturalne z pewnością przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu pojazdów na terenach portowych.
- To największa modernizacja infrastruktury transportowej na terenie naszych portów. Prowadzimy bieżące naprawy i modernizacje, ale tak dużej, kompleksowej inwestycji, która znacząco poprawi komfort poruszania się w portach nigdy jeszcze nie było – mówi Jarosław Siergiej prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
- Gratuluję Zarządowi Portów uzyskania tak korzystnej ceny- mówił podczas podpisania umowy właściciel i dyrektor zarządzający firmy Schwerbau Lutz Jelito.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy parametrów eksploatacyjnych, tym samym infrastruktura kolejowa w portach będąca ważnym elementem sieci TEN-T zostanie dostosowana do wymogów taboru eksploatowanego na międzynarodowych liniach kolejowych. Stworzone zostaną lepsze warunki do zwiększenia udziału transportu kolejowego w obsłudze portów, a także znacząco wzrośnie poziom bezpieczeństwa poruszania się pojazdów i przemieszczania ładunków w portach.
- Mamy nadzieję, że wszystkie prowadzone przez nas inwestycje przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności naszych portów i spowodują, że będą one jak najczęściej wybierane przez naszych partnerów, jako optymalne miejsce obsługi towarów – mówi Jarosław