{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

OpracowaniaOpracowania dotyczące pogłębienia toru wodnego

Aby stworzyć bazę wyjściową do dyskusji nad koniecznością pogłębienia toru wodnego, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zlecił w latach 2010-2012 grupie szczecińskich naukowców wykonanie opracowań, które w sposób wielowymiarowy mogłyby przedstawić aspekty pogłębienia toru wodnego. W ten sposób powstały prace pt. „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5m” oraz „Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenie”. Na ich podstawie dokonano streszczenia wyników badań, dzięki czemu powstał materiał pt. „Efektywność inwestycji  i efekty społeczno-ekonomiczne pogłębienia toru wodnego Szczecin- Świnoujście do 12,5m”.
Prace te prezentują szereg korzyści, które wystąpią zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej oddaniu do eksploatacji. Korzyści te zostały zidentyfikowane zarówno dla portu w Szczecinie i regionu zachodniopomorskiego, jak i dla morsko-lądowego łańcucha transportowego obsługującego wymianę handlową dokonywaną z wykorzystaniem portów w Szczecinie i Świnoujściu.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami.

Klauzula

Informujemy, iż udostępnione poniżej dokumenty chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej pisemnej zgody Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA (ZMPSiŚ SA) z siedzibą w Szczecinie.

Korzystanie z poniżej zamieszczonych utworów jedynie możliwe jest w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w wyżej wymienionej ustawie.

Użytkownicy serwisu www.port.szczecin.pl ponoszą wszelką odpowiedzialność za działania sprzeczne z prawami autorskimi.