{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

kwiecień 2021Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za kwiecień i cztery miesiące 2021

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2020

2021

% %

kwiecień

4 m-ce

kwiecień

4 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

76,4

804,0

202,8

1 211,8

265,4

150,7

2

Ruda

205,8

463,3

232,4

759,0

112,9

163,8

3

Inne masowe

231,0

1 116,0

208,5

1 021,2

90,3

91,5

4

Zboże

241,5

765,6

180,8

789,4

74,9

103,1

5

Drewno

16,4

42,0

26,7

78,9

162,8

187,9

6

Drobnica                    

1 216,2

5 463,4

1 539,9

6 060,8

126,6

110,9

 

w tym:

 

drobnica promowa

915,5

4 283,1

1 229,5

4 878,9

134,3

113,9

7

Paliwa

442,6

1 683,6

466,0

1 638,7

105,3

97,3

 

w tym gaz LNG

329,4

1 055,1

344,1

925,3

104,5

87,7

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 429,9

10 337,9

2 857,1

11 559,8

117,6

111,8

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

5 527,0

26 448,0

7 442,0

27 627,0

134,6

104,5