{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Komunikat Zarządu z dnia 10.11.2020
ZMPSiŚ informuje, że postępowanie mające na celu zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy przyrzeczonej o korzystanie z nieruchomości zlokalizowanej w granicach portu morskiego w Świnoujściu, przeznaczonej na prowadzenie terminala kontenerowego zgodnie z koncepcją zaproponowaną i zrealizowaną przez korzystającego, wszczęte na podstawie uchwały nr 2 Zarządu ZMPSiŚ S.A. z dnia 16 września 2020 roku, zostało w dniu 10 listopada 2020 roku zakończone bez rozstrzygnięcia.

W związku ze znaczącym zainteresowaniem tym projektem oraz faktem iż w postępowaniu tym została złożona oferta, która wpłynęła po ustalonym w postępowaniu terminie składania ofert, ZMPSiŚ S.A. informuje, że podjął działania w celu ponownego ogłoszenia postępowania na tych samych zasadach. Odpowiednie ogłoszenia oraz materiały zostaną opublikowane w najbliższym czasie.