{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Klaster Morski Pomorza ZachodniegoKlaster Morski Pomorza Zachodniego skupia przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, których przedmiot zainteresowania stanowi gospodarka morska. Misją Klastra jest zbudowanie trwałych więzi i wypromowanie nowego wizerunku zintegrowanego i innowacyjnego środowiska interesów morskich. Organizacja została powołana do życia w 2011 r.


Kontakt:

Klaster Morski Pomorza Zachodniego
Sekretariat Techniczny
Polskie Terminale S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
tel. 91 430 85 03
e-mail: biuro@klastermorski.com
http://klastermorski.com/