{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Gospodarka wodno-ściekowaZMPSiŚ S.A. na terenie obu portów posiada wyloty wód opadowych, ścieków ogólnospławnych, ścieków przemysłowych, a także wyloty wód porefulacyjnych. Wszystkie ścieki przed wprowadzeniem do odbiornika, rzeka Odra w Szczecinie, a w Świnoujściu rzeka Świna poddawane są podczyszczeniu.

Ścieki sanitarne z większości terenu portu w Szczecinie odprowadzane są do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski. Eksploatację tej oczyszczalni prowadzi Spółka Wodna  "Międzyodrze". Natomiast ścieki sanitarne z terenu portu w Świnoujściu odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni ścieków w Świnoujściu oraz do portowej oczyszczalni ścieków, której eksploatatorem jest ZMPSiŚ S.A.