{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Cennik usługPortowa Straż Pożarna jest jednostką organizacyjną Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA i realizuje zadania wynikające z polityki Zarządu Spółki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obiektów portowych. Oprócz tego, świadczy usługi zewnętrzne, określone cennikiem zawartym w Taryfie opłat :