{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Baltic Ports OrganisationOrganizacja Portów Bałtyckich to zrzeszenie ponad 50 najważniejszych portów z dziewięciu krajów usytuowanych wokół Morza Bałtyckiego.


Organizacja została założona 10 października 1991 r. w Kopenhadze w celu ułatwienia współpracy pomiędzy portami i podniesienia możliwości żeglugowych w rejonie Morza Bałtyckiego.

Głównym celem BPO jest poprawa konkurencyjności transportu morskiego w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzrost wydajności portów, prowadzenie marketingu w tym rejonie jako strategicznym centrum logistycznym, wymiana informacji, wprowadzanie nowych technologii w sektorze portowym w celu integracji portów w łańcuch transportowy oraz koordynowanie współpracy pomiędzy portami członkowskimi.

Wizją BPO jest promowanie autostrad morskich Morza Bałtyckiego.

Kontakt:

Sekretariat Baltic Ports Organisation
Actia Forum Ltd
ul. Pułaskiego 8
81-368 Gdynia
Polska
tel.: + 48 58 627 24 67
fax: + 48 58 627 24 27

www.bpoports.com
e-mail: bpo@stoports.com