Spółka Stawiamy na rozwój

Stowarzyszenie ds. zagospodarowania obszaru nurtu Odry i Haweli

Stowarzyszenie zrzesza 90 członków z Niemiec, Polski, Szwajcarii i Czech.

Cele stowarzyszenia to:

  • działania na rzecz zachowania i rozwoju dróg wodnych i portów w dorzeczu Odry, jej dopływów i kanałów w harmonii z wymogami ochrony środowiska,
  • wspieranie transportu drogami wodnymi oraz jego ekonomicznego i technicznego rozwoju w łączności z gospodarką wodną i kulturą kraju,
  • prezentowanie wykładów, seminariów i publikacji na rzecz zrozumienia wartości i znaczenia sprawnego systemu dróg wodnych w publicznym transporcie,
  • wspieranie rozwoju naukowego, uświadamianie ekonomicznych podstaw zagadnień dotyczących budowy, eksploatacji i wykorzystania dróg wodnych i portów.


Kontakt:


VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES ODERSTROMGEBIETES e.V.
Le-Pavillon-Str. 29, 13127 Berlin
Telefon: 030/ 47 48 04 14   Telefax: 030/ 47 48 04 16   Mobil: 0176 20 64 88 67
http://www.oderverein.de/

Zdjęcia