Porty Światowy standard usług

Statki na wejściu do portów w Szczecinie i Świnoujściu 2006-2007

LP.
TREŚĆ
2006
2007
sztuk
tys. NT
sztuk
tys. NT
I
Statki na wejściu - Szczecin
2 971
4 449,6
2 895
4 208,2
1.
Bandera polska
79 
140,3
257 
103,9
 
 
- z ładunkiem
66 
122,7
227 
80,3 
 
 
- puste
13 
17,6 
30 
23,6
2.
Bandera obca
2 892
4 309,3
2 638
4 104,3
 
 
- z ładunkiem
1 401
2 117,6
1 345
2 313,0
 
- puste
1 491
2 191,7
1 293
1 791,3
II
Statki na wejściu - Świnoujście
4 221 
15 918,6
4 619
17 400,1
1.
Bandera polska
472 
866,9
600
956,7
 
 
- z ładunkiem
391 
855,8 
516 
933,7
 
- puste
81 
11,1 
84 
23,0 
2.
Bandera obca
3 749
15 051,7
4 019
16 443,4
 
 
- z ładunkiem
3 176 
13 573,2
3 221 
15 133,3
 
 
- puste
573 
1 478,5
798 
1 310,1
III
Statki na wejściu -
Razem Szczecin i Świnoujście
7 192 
20 368,2
7 514 
21 608,3