Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za luty i dwa miesiące 2019

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za luty i 2 miesiące 2019 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2018

2019

% %

luty

2 m-ce

luty

2 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

342,5

553,7

288,1

520,5

84,1

94,0

2

Ruda

371,7

583,8

204,9

264,4

55,1

45,3

3

Inne masowe

349,2

590,8

221,1

632,5

63,3

107,1

4

Zboże

57,2

151,1

32,6

145,0

57,0

96,0

5

Drewno

0,8

1,4

23,9

46,3

2 987,5

3 307,1

6

Drobnica                    

1 071,8

2 190,3

1 023,5

2 126,0

95,5

97,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

782,3

1 568,3

742,8

1 508,0

95,0

96,2

7

Ropa i przetwory

267,2

537,8

324,4

768,9

121,4

143,0

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 460,4

4 608,9

2 118,5

4 503,6

86,1

97,7

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 558,0

14 040,0

4 654,0

9 655,0

61,6

68,8

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.15.03.2019 r.