Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za wrzesień i dziewięć miesięcy 2018

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za wrzesień i 9 miesięcy 2018 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2017

2018

% %

wrzesień

9 m-cy

wrzesień

9 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

192,6

1 351,6

297,8

2 384,2

154,6

176,4

2

Ruda

272,5

1 821,8

293,9

2 371,4

107,9

130,2

3

Inne masowe

220,5

2 387,3

232,1

2 422,0

105,3

101,5

4

Zboże

113,6

1 075,3

66,1

769,7

58,2

71,6

5

Drewno

0,0

8,9

6,1

22,8

0,0

256,2

6

Drobnica                    

1 114,5

9 512,1

1 172,2

10 044,0

105,2

105,6

 

w tym:

 

drobnica promowa

831,3

6 844,1

840,6

7 162,7

101,1

104,7

7

Ropa i przetwory

369,2

2 576,7

267,2

2 922,3

72,4

113,4

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 282,9

18 733,7

2 335,4

20 936,4

102,3

111,8

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

8 828,0

68 576,0

5 824,0

61 821,0

66,0

90,1

Źródło: Dział Handlowy i Obsługi Inwestora

Szczecin, dn.11.10.2018 r.