Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za marzec i trzy miesiące 2018

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za marzec i 3 miesiące 2018 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2017

2018

% %

marzec

3 m-ce

marzec

3 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

204,8

534,4

155,5

709,2

75,9

132,7

2

Ruda

256,2

600,9

169,7

753,5

66,2

125,4

3

Inne masowe

276,0

731,2

253,8

844,6

92,0

115,5

4

Zboże

172,9

537,3

127,6

278,7

73,8

51,9

5

Drewno

0,8

4,2

0,8

2,2

100,0

52,4

6

Drobnica                    

1 152,7

3 099,1

1 122,6

3 312,9

97,4

106,9

 

w tym:

 

drobnica promowa

831,8

2 219,4

811,6

2 379,9

97,6

107,2

7

Ropa i przetwory

338,6

904,6

368,9

906,7

108,9

100,2

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 402,0

6 411,7

2 198,9

6 807,8

91,5

106,2

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

7 693,0

22 360,0

8 421,0

22 460,0

109,5

100,4

Źródło: Dział Handlowy

Szczecin, dn.16.04.2018 r.