Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za maj i pięć miesiący 2018

Obroty w granicach administracyjnych portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za maj i 5 miesiące 2018 r.

 

 

 

 

 

 

tys.ton

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2017

2018

% %

maj

5 m-cy

maj

5 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

68,5

717,1

406,3

1 321,2

593,1

184,2

2

Ruda

113,2

1 055,4

283,7

1 250,3

250,6

118,5

3

Inne masowe

331,0

1 285,6

170,1

1 266,2

51,4

98,5

4

Zboże

76,8

737,4

84,3

388,7

109,8

52,7

5

Drewno

0,7

7,8

0,7

3,7

100,0

47,4

6

Drobnica                    

1 101,2

5 237,8

1 151,2

5 587,3

104,5

106,7

 

w tym:

 

drobnica promowa

838,2

3 784,7

836,3

4 023,5

99,8

106,3

7

Ropa i przetwory

282,4

1 455,8

307,6

1 625,7

108,9

111,7

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

1 973,8

10 496,9

2 403,9

11 443,1

121,8

109,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 863,0

36 487,0

6 610,0

35 135,0

96,3

96,3

Źródło: Dział Handlowy

Szczecin, dn.15.06.2018 r.