Porty Światowy standard usług

Obroty w granicach administracyjnych portów Szczecin i Świnoujście wg grup towarowych za marzec 2017

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2016

2017

% %

marzec

3 m-ce

marzec

3 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

241,4

656,6

204,8

534,4

84,8

81,4

2

Ruda

195,4

586,6

256,2

600,9

131,1

102,4

3

Inne masowe

316,1

814,4

276,0

731,2

87,3

89,8

4

Zboże

185,2

477,1

172,9

537,3

93,4

112,6

5

Drewno

1,2

2,0

0,8

4,2

66,7

210,0

6

Drobnica                    

1 027,9

2 894,4

1 152,7

3 099,1

112,1

107,1

 

w tym:

 

drobnica promowa

741,1

2 084,3

831,8

2 219,4

112,2

106,5

7

Ropa i przetwory

108,9

449,1

338,6

904,6

310,9

201,4

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 076,1

5 880,2

2 402,0

6 411,7

115,7

109,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 640,0

19 867,0

7 693,0

22 360,0

115,9

112,5