Porty Światowy standard usług

marzec 2021

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za marzec i trzy miesiące 2021

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2020

2021

% %

marzec

3 m-ce

marzec

3 m-ce

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

228,9

727,6

411,9

1 009,0

179,9

138,7

2

Ruda

93,5

257,5

155,1

526,6

165,9

204,5

3

Inne masowe

334,6

885,0

265,2

812,7

79,3

91,8

4

Zboże

259,3

524,1

228,9

608,6

88,3

116,1

5

Drewno

13,4

25,6

20,4

52,2

152,2

203,9

6

Drobnica                    

1 545,0

4 247,2

1 697,0

4 520,9

109,8

106,4

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 200,6

3 365,5

1 351,1

3 649,4

112,5

108,4

7

Paliwa

406,0

1 241,0

479,0

1 172,7

118,0

94,5

 

w tym LNG

213,1

725,7

252,1

581,1

118,3

80,1

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 880,7

7 908,0

3 257,5

8 702,7

113,1

110,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 997,0

20 921,0

7 248,0

20 185,0

103,6

96,5