Porty Światowy standard usług

maj 2021

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ  za maj i pięć miesiący 2021

Lp.

Grupa towarowa

Obroty łącznie z wagą środków transportu, na których przemieszczana jest drobnica w ruchu promowym

2020

2021

% %

maj

5 m-cy

maj

5 m-cy

5 : 3

6 : 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Węgiel

182,7

986,7

246,8

1 458,6

135,1

147,8

2

Ruda

37,4

500,7

85,3

844,3

228,1

168,6

3

Inne masowe

165,2

1 281,2

245,2

1 266,4

148,4

98,8

4

Zboże

175,7

941,3

135,1

924,5

76,9

98,2

5

Drewno

14,2

56,2

10,0

88,9

70,4

158,2

6

Drobnica                    

1 303,9

6 767,3

1 572,6

7 633,4

120,6

112,8

 

w tym:

 

drobnica promowa

1 042,4

5 325,5

1 287,8

6 166,7

123,5

115,8

7

Paliwa

490,7

2 174,3

499,1

2 137,8

101,7

98,3

 

w tym gaz LNG

310,7

1 365,7

307,5

1 232,8

99,0

90,3

Razem obroty w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

2 369,8

12 707,7

2 794,1

14 353,9

117,9

113,0

8

Przeładunki kontenerów TEU (20')

6 266,0

32 714,0

7 032,0

34 659,0

112,2

105,9