Porty Światowy standard usług

Udział gałęzi transportu w obsłudze obrotów ładunkowych w Zarządzie M.P.S.iŚ.

W 2010 r. zmniejszył się udział przeładunków samochodów o 5 % i barek o 5 % na korzyść transportu kolejowego wzrost o ponad 10 %, głównie za sprawa większych przewozów węgla koleją (wzrost o 76% do 2009 roku).