Porty Światowy standard usług

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A

W 2010 roku w tranzycie przez nasze porty przeważał import stanowiąc 53,5 % przeładunków ,a eksport 46,5%. W rozbiciu na poszczególne kraje największy udział w przewozach tranzytowych miały Czechy z 37,5 % przeładunków, kolejne kraje to Słowacja z udziałem 23,5 %, Niemcy z 14,9 %, Węgry 7 %, Austria 3,4 %.