Porty Światowy standard usług

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach ZMPSiŚ SA

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA według grup ładunkowych i kraju tranzytującego za 12 miesięcy 2007 roku.

tys.ton
Państwo
G R U P A   T O W A R O W A
RAZEM
Węgiel
Ruda
Inne masowe
Zboże
Drewno
Drobnica
1
2
3
4
5
6
7
8
Austria
-
-
-
-
109,9
109,9
Czechy
113,7
191,2
34,3
-
18,6
530,3
888,1
Niemcy
159,2
-
267,8
112,2
-
277,1
816,3
Rosja
-
-
0,6
-
-
-
0,6
Rumunia
-
-
  0,9
-
-
60,1
61,0
Słowacja
560,0
250,7
1,0
-
-
320,1
1 131,8
Węgry
-
1,7
0,9
-
-
184,0
186,6
Inne kraje
-
3,5
0,6
-
171,4
175,5
Tranzyt morski
58,2 
46,3
1,4
-
-
17,7
123,6
RAZEM
891,1
493,4
307,5
112,2 
18,6 
1 670,6
3 493,4