Porty Światowy standard usług

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych

Obroty w granicach portów w Szczecinie i w Świnoujściu według grup towarowych za grudzień i 12 miesięcy 2007 roku.

tys.ton
Lp.
Grupa towarowa
WYKONANIE
 % %
2006 rok
2007 rok
grudzień 
12 m-cy
grudzień 
12 m-cy
5:3
6:4
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Węgiel
    269,0 
     5 087,6 
348,5 
4 322,4 
129,6 
85,0 
2. Ruda
34,2 
1 349,0
94,5 
1 086,1 
276,3 
80,5 
3. Inne masowe
243,4 
2 676,4
271,8 
2 898,8 
111,7 
108,3 
4. Zboże
167,6 
 1 812,6 
107,2 
1 516,4 
64,0 
83,7 
5. Drewno
1,8 
42,1
11,5 
65,2
638,9 
154,9 
6. Drobnica
592,7 
7 541,2
623,7 
7 818,2
105,2 
103,7 
    w tym
 
drobnica promowa
352,8
4 391,4
351,9 
  4 891,1
99,7
111,4
7. Ropa i przetwory
46,2 
697,9
84,1 
1 017,5 
182,0 
145,8 
Razem obroty  w portach w Szczecinie i Świnoujściu
1 354,9 
  19 206,8
1 541,3 
  18 724,6 
113,8 
97,5 
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie