Porty Światowy standard usług

Struktura przeładunków tranzytowych według grup ładunkowych i kraju tranzytującego

Struktura przeładunków tranzytowych na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA według grup ładunkowych i kraju tranzytującego w okresie od stycznia do grudnia 2005 roku.

Państwo
G R U P A ___T O W A R O W A
RAZEM
Węgiel
Ruda
Inne masowe
Zboże
Drewno
Drobnica
1
2
3
4
5
6
7
8
Czechy
69,1
348,0
50,5
_
8,6
640,7
1 116,9
Niemcy
49,6
2,2
144,3
125,2
_
539,2
860,5
Słowacja
_
156,6
2,8
_
_
394,1
553,5
Węgry
_
1,6
6,6
_
_
150,7
158,9
Austria
_
_
_
_
_
94,5
94,5
Rumunia
_
_
_
_
_
42,4
42,4
Bośnia i Hercegowina
_
_
_
_
_
16,5
16,5
Łotwa
_
_
1,5
_
_
_
1,5
Finlandia
__
_
_
_
_
1,2
1,2
Ukraina
_
_
_
_
_
0,5
0,5
Inne kraje
_
1,6
_
_
_
124,7
126,3
Tranzyt morski
__
_
14,1
_
_
38,8
52,9
RAZEM
118,7
510,0
219,8
125,2
8,6
2 043,3
3 025,6