Porty Światowy standard usług

Przeładunki na nabrzeżach ZMPSiŚ SA wg grup towarowych w latach 2000 - 2005

Przeładunki na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wg grup towarowych w latach 2000 - 2005.

Lp. 
Grupa towarowa 
 ROK
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Węgiel
8 223,6
7 921,2
7 769,7
5 901,6
6 037,1
6 404,5
2 Ruda
2 336,9
2 445,8
1 525,1
1 903,2
2 480,0
1 631,3
3 Inne masowe
1 381,9
1 301,1
1 342,8
1 393,6
1 237,3
1 352,7
6 Zboże
756,9
858,9
594,9
721,7
887,3
1 348,8
7 Drewno
46,5
37,0
29,5
33,5
33,7
40,6
8 Drobnica
2 745,8
3 529,8
4 669,0
4 350,0
4 895,2
5 302,5
12 Ropa i przetwory
73,3
49,2
27,8
7,7
0,0
0,0
13 Ogółem
15 564,9
16 143,0
15 958,8
14 311,3
15 570,6
16 080,4