Porty Światowy standard usług

Badania wód portowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem i portem (Dz.U. nr 192, poz. 1392 z 2007 roku) Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., wykonuje dwa razy do roku badania czystości wód portowych stanowiących infrastrukturę portową.

W porcie Szczecinie zlokalizowanych jest 15 punktów kontrolno-pomiarowych, natomiast w porcie Świnoujściu 6 punktów.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu czystości akwenów portowych w porcie w Szczecinie i w Świnoujściu wody portowe oczyszczane są z części stałych oraz substancji ropopochodnych kilka razy w tygodniu.