• Home »
  • PL »
  • Aktualności »
  • Znosimy kolejne bariery i utrudnienia w porcie w Szczecinie

Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Znosimy kolejne bariery i utrudnienia w porcie w Szczecinie

W dniu 5 lipca w porcie w Szczecinie odbyło się kolejne z cyklu zainicjowanych w 2010 roku spotkań z firmami obrotu portowego.

Poświęcone zostało ono koncepcji elektronicznej ewidencji magazynów czasowego składowania, składów celnych i WOC, a zorganizowane zostało przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Izbę Celną w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyło około 50 przedstawicieli w głównej mierze przeładowców, spedytorów, agentów działających w granicach portu w Szczecinie. Organizatorzy wspólnie postawili sobie za cel zainicjowanie działań zmierzających do unowocześnienia formy prowadzonych ewidencji poprzez dostosowanie formuły do standardów przewidzianych w Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE, w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu, bowiem stanowią one barierę i utrudnienie dla przedsiębiorców. Spotkanie ma się przyczynić do wdrożenia elektronicznej formy obiegu dokumentów dotyczących wprowadzenia i wyprowadzania towarów z portu w Szczecinie oraz elektronicznych ewidencji składowania towarów w magazynach czasowego składowania, składach celnych i w WOC przez przedsiębiorców operujących na terenie portu w Szczecinie Wprowadzenie elektronicznej formy prowadzenia ewidencji przez wszystkich zainteresowanych wpłynie z pewnością na zmniejszenie kosztów obsługi towarów, usprawni i przyspieszy operacje logistyczne jak i pozwoli wesprzeć konkurencyjność obsługi towarowej w porcie w Szczecinie co jest zgodne z dokumentem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów pt. Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier W koncepcję przedstawioną na spotkaniu wpisuje się ze swoimi działaniami Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., który wdraża program „Brama”, ewidencjonujący wszystkie wjazdy i wyjazdy pojazdów poprzez bramy (Gate) portu w Szczecinie. Odpowiednie skorelowanie nowej informatycznej ewidencji magazynu czasowego składowania z tym programem, pozwoli w sposób zdalny – elektroniczny sterować zezwoleniami na wjazd i wyjazd ładunków składowanych w magazynach czasowego składowania i składach celnych oraz zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów i nadzór nad tym ruchem przez zainteresowane osoby, w tym organy celne. Ponadto zapewni właściwą ochronę portu i towarów oraz udrożni bramy (Gate) portu.

Zdjęcia