Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Zarząd Portu przypomina

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  przypomina, że 30 listopada 2017 roku kończy się okres przeznaczony na proces wymiany dotychczasowych przepustek stałych, na nowe drukowane na karcie elektronicznej i uprawniające do  wstępu na teren portu przez bramy wjazdowe jak i przez kołowroty.

Stare przepustki stałe (papierowe) utracą swoją ważność.

Osoby uprawnione do posiadania przepustki stałej, które jeszcze nie wymieniły przepustek,  proszone są o złożenie stosownego wniosku w celu wyrobienia nowej przepustki. 

W celu przedłużenia ważności już wydanych nowych przepustek elektronicznych, w listopadzie i grudniu br. otrzymacie Państwo z naszych biur przepustek wnioski (wykazy) wydanych elektronicznych przepustek stałych dla osób i pojazdów. Do zadań komórek odpowiedzialnych za sprawy kadrowe w Państwa firmach będzie należało sprawdzenie czy wykazy te odpowiadają aktualnemu stanowi osób uprawnionych do posiadania tych przepustek (czy są nadal zatrudnione).

Osobom wykreślonym z list, jako nie posiadającym prawa do przepustek stałych, zostaną usunięte kody ważności tych dokumentów.

Zweryfikowane i podpisane wnioski (wykazy) proszę przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu:

lub dostarczyć w formie papierowej do biur przepustek.

Na podstawie przesłanych przez Państwa zweryfikowanych wniosków (wykazów), przepustki wystawione w 2017 roku (od dnia 1.12.2016 roku) zostaną przedłużone na kolejny, 2018 rok, bez konieczności wnoszenia opłat i bez potrzeby wizyty w biurach przepustek. Osoby, które utraciły prawo do posiadania przepustki stałej, nie  będą miały prawa wstępu na teren portu – nawet w sytuacji kiedy nie zdały przepustek.