Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Wymiana przepustek

Informuję, że od dnia 16 grudnia 2009 r. w Biurze Przepustek odbywać się będzie przedłużanie ważności przepustek stałych i wkładek uprawniających do wejścia i wjazdu na teren portu. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia problemów z zakończeniem procesu wymiany do końca bieżącego roku, pracownicy ochrony będą zezwalali na wstęp do portu do 31.01.2010 r. również na podstawie dotychczasowych przepustek.

Jednocześnie informuję, że od dnia 1 stycznia 2010r. obowiązują nowe "Zasady kontroli osób i środków transportu na terenie obiektów portowych w porcie Szczecin podległych ZMPSIŚ SA i w Porcie Handlowym Świnoujście" wprowadzone Zarządzeniem 33/09 Prezesa Zarządu.

Zachęcam do zapoznania się z Zarządzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Informacje dla Najemców .

Opłaty za przedłużanie przepustek wynoszą :

Przepustka stała 5 zł
Wkładka uprawniająca do wjazdu na 1 obiekt 5 zł
Wkładka uprawniająca do wjazdu na teren całego portu 50 zł