Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Spotkanie konsorcjum projektu ABL

W dniach 3 - 5 grudnia w Szczecinie odbyło się spotkanie konsorcjum projektu Adriatic-Baltic Landbridge. Gospodarzem spotkania był sekretariat CETC (Środkowo Europejski Korytarz Transportowy) działający w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Norbert Obrycki osobiście przejął inicjatywę promocji tego wydarzenia ze względu na istotę idei propagowanych w projekcie, ważnych również dla naszego województwa.

ADRIATIC – BALTIC LANDBRIDGE: projekt jest dofinansowany z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES; bierze w nim udział 23 partnerów z krajów Europy Środkowej. Czas trwania projektu to 1,5 roku (lipiec 2006 – luty 2007). Wysokość budżetu: 2,5 mln EUR.

Projekt skupia się na badaniach dotyczących trzech korytarzy transportowych w osi północ – południe Europy: Włochy/Słowenia – Rostock, Szczecin/Świnoujście i Gdańsk/Gdynia. Partnerzy projektu zbiorą  i opracują dane dotyczące obecnych potoków ładunkowych, istniejącej infrastruktury oraz planów jej rozwoju, powstanie „projekt pilotażowy”: badanie warunków uruchomienia intermodalnego połączenia Adriatyk – Bałtyk, umożliwiającego przeniesienie części ładunków z dróg na środki transportu bardziej przyjazne środowisku, a także wypracowane zostaną scenariusze oraz wskazówki dla rozwoju transportu do roku 2020.

Celem strategicznym projektu jest wykazanie, że mulitmodalne połączenia lądowe pomiędzy północnym wybrzeżem Adriatyku a południowym rejonem Bałtyku, z wykorzystaniem portów z tych regionów, są najkrótszą i najbardziej uzasadnioną ekonomicznie drogą dla ładunków zdążających z południa do Północnej Europy, a szczególnie Skandynawii.

Po zakończeniu projektu jego wyniki zostaną przedstawione krajowym oraz europejskim instytucjom decyzyjnym i służyć będą jako narzędzie planistyczne dla rozwoju transportu, a także dla budowania planów rozwoju regionalnego. Dodatkowo partnerzy projektu z regionu Zachodniopomorskiego, tj. Urząd Marszałkowski oraz Zarząd Portów Szczecin i Świnoujście, promują ideę utworzenia CETC – Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, co przyniosłoby wymierne korzyści całemu regionowi, wszystkim jego firmom i mieszkańcom. Wyniki projektu pilotażowego będą uzasadnieniem aplikowania o środki z programu Marco Polo, wzmocnią pozycję naszych portów przy staraniu się o etykietę „Autostrady Morskiej” i związane z nią środki finansowe, a w przypadku uruchomienia nowej usługi (pociągu intermodalnego port Adriatycki – terminal w Świnoujściu) będą podstawą do rozbudowania i uatrakcyjnienia naszej oferty oraz zwiększenia masy ładunkowej przewożonej przez nasze porty.