Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Rejon przeładunków masowych ma już 100 lat

13 października br. swoje święto 100 lat obchodził szczeciński port przeładunków masowych. Wydarzeniu towarzyszył jubileusz 25-lecia działalności spółki Bulk Cargo –Port Szczecin.

Uroczystość odbyła się w „Starej Rzeźni” w szczecińskim porcie. Były okolicznościowe przemówienia wraz z życzeniami kolejnych lat wypełnionych sukcesem. Te wygłosili zaproszeni goście m.in. prezydent Szczecina – Piotr Krzystek oraz poseł na sejm RP – Artur Szałabawka. Odczytano skierowany do jubilata list od Wojewody Zachodniopomorskiego – Krzysztofa Kozłowskiego. Spotkanie było także doskonałą okazją do zaprezentowania planów inwestycyjnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz przemian ustrojowych w polskich portach, które dokonały się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Dodatkowo uroczystości towarzyszyła wystawa „100-lecia rejonu przeładunków masowych – Basenu Górniczego i 25-lecia Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o.” z komentarzem Romana Czejarka i Jana Dębskiego.

Jak to się zaczęło

Prace nad utworzeniem portu przeładunków masowych w szczecińskim porcie zapoczątkowano w roku 1916. Trwały one 10 lat do roku 1926. Sam port dedykowany w głównej mierze przeładunkom węgla i rudy w rejonie Basenu Górniczego w Szczecinie uruchomiono 1 kwietnia 1919 roku. Natomiast cały port masowy przekazano do eksploatacji 1 września 1920 roku. Ówczesna roczna zdolność przeładunkowa nowego portu wynosiła 180 tys. ton.

Ważny w historii portu był rok 1924, w którym dzięki pogłębieniu toru wodnego łączącego Świnoujście i Szczecin port mógł obsługiwać statki o nośności 10 tys. ton. Do rozpoczęcia II wojny światowej, Szczecin miał regularne połączenia z 33 portami Morza Bałtyckiego i 12 portami Morza Północnego. Momentem przełomowym w historii portu było przekazanie w 1946 roku nabrzeży: Snop, Huk, Kra, Ucho, Mak, Oko, Cal, Drab i Comet  przez administrację radziecką, polskiej administracji morskiej. Z kolei przejęcie całego obszaru portu przez administrację polską odbyło się niemal dekadę później, w maju 1954 roku. Trzy lata później, w roku 1957 pogłębiono tor wodny Świnoujście –Szczecin. Dzięki temu do Basenu Górniczego mogły zawijać statki o zanurzeniu 8,68 m, długości do 140 m i szerokości do 20 m. W roku 1960 oddano do użytku Nabrzeże Chorzowskie. Cztery lata później rozpoczęła się budowa składów węgla na Nabrzeżu Wałbrzyskim. W roku 1970 nabrzeża w rejonie przeładunków masowych przystosowane były do przeładunków węgla.

Powstanie Bulk Cargo

10 maja 1991 roku utworzono jednoosobową spółkę Skarbu Państwa „Zarząd Portów Szczecin-Świnoujście SA”. Rozdzielono sferę zarządzana portami od sfery eksploatacji. Także wówczas  powołano 17 spółek eksploatacyjnych. W tym samym roku, powstały trzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Cargo-Port, Coal-Port i Mas-Port. Stały się one podstawą do utworzenia funkcjonującej obecnie, całkowicie polskiej spółki  Bulk Cargo - Port Szczecin. Tę nazwę spółka przyjęła w czerwcu 1994 roku.

Obecnie Bulk Cargo-Port Szczecin zatrudnia 400 pracowników.  Jest to największa spółka przeładunkowa działająca na terenie szczecińskiego portu. W ciągu 25 lat działalności firma przeładowała 130 mln ton ładunków. Bulk Cargo obsługuje rocznie 1000 statków, 1500 barek, 50 tys. wagonów kolejowych i 60 tys. samochodów ciężarowych. Razem ze swoimi kooperantami firma utrzymuje około 1000 miejsc pracy. Spółka inwestuje w rozwój.  Dotychczas na ten cel zainwestowano około 110 mln zł. Na remonty i utrzymanie suprastruktury wydano 112 mln zł. Założenia, co do dalszego rozwoju zdefiniowane w strategii  Bulk Cargo, są spójne ze strategią Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Te zakładają uzyskanie przez porty w Szczecinie i Świnoujściu wiodącej roli na Południowym Bałtyku. (Monika Woźniak-Lewandowska)

Zdjęcia