• Home »
  • PL »
  • Aktualności »
  • Nowy terminal kwasu siarkowego w szczecińskim porcie już otwarty

Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Nowy terminal kwasu siarkowego w szczecińskim porcie już otwarty

29 maja 2012 w szczecińskim porcie uroczyście otwarto nowy terminal kwasu siarkowego.
 

Terminal zlokalizowany jest na terenach administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S. A., na Półwyspie Katowickim, w rejonie obsługi ładunków masowych. Przy nabrzeżu Katowickim spółka KGHM „Metraco” S.A wybudowała 3 zbiorniki o łącznej pojemności 33 tys. ton, połączone rurociągami z nabrzeżem oraz nalewaki umożliwiające załadunek kwasu na statki. Kwas do portu dowożony będzie z hut w Legnicy i Głogowie i następnie eksportowany drogą morską, m. in. do obu Ameryk. Profesjonalną obsługą załadunku na statek zajmie się spółka Bulk Cargo Port Szczecin sp. o.o. Przewiduje się roczny przeładunek na terminalu na poziomie 200 tys.
Uruchomienie tej inwestycji to dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ukoronowanie jego aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu infrastruktury pod przeładunki na nowych nabrzeżach oraz poprzez dostosowywanie istniejących nabrzeży do obsługi wszystkich ładunków. Jej realizacja jest efektem dążenia Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA do przyciągnięcia inwestorów zainteresowanych finansowaniem, budową i eksploatacją terminali, a także tworzeniem przemysłu przyportowego oraz oferowanego wsparcia Spółki dla inwestycji związanych z obrotem morskim, realizowanym przez porty w Szczecinie i Świnoujściu. Wsparcia realizowanego poprzez zapewnienie infrastruktury dostępu zarówno od strony wody (baseny portowe, nabrzeża), jak i lądu (dojazd drogowy, kolejowy), a także dostarcza infrastrukturę techniczną (sieć elektryczną, teleinformatyczną, wodociągi, kanalizację itd.).
Idea zachęcania kontrahentów do podejmowania działalności na terenie obu portów zaowocowała wieloma inwestycjami. Od wielu lat funkcjonują spółki z kapitałem zagranicznym, które inwestując na terenach portowych odnoszą sukcesy.
Inwestycja KGHM „Metraco” S.A. jest kolejnym przykładem otwarcia gospodarza terenów portowych na inwestorów zewnętrznych. Aby powstał terminal KGHM „Metraco” SA, konieczne było przeprowadzenie odpowiednich prac przygotowawczych – ZMPSiŚ SA przeprowadził inwestycję związaną z przygotowaniem terenu na Półwyspie Katowickim, zmodernizował nabrzeże dalbowe na przedłużeniu Półwyspu Katowickiego, doprowadził tory kolejowe, media i wybudował trafostację.

Zdjęcia