Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Nasze porty w strefie Schengen

21 grudnia 2007 na terminalu promowym w Świnoujściu odbyła się uroczystość związana z wejściem naszego kraju do strefy Schengen. Po wejściu do strefy, porty w Szczecinie i Świnoujściu przestały funkcjonować na zewnętrznej granicy UE, co wiąże się między innymi z likwidacją kontroli granicznej pasażerów podróżujących na promach pływających z Polski do Danii i Szwecji gdyż oba te państwa należą do układu z Schengen.

Ze swoich posterunków zeszła straż graniczna, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę portu przejęły inne służby. Terminal przystosowany został do nowych wymagań bezpieczeństwa, przemodelowano i usprawniono cały system ochrony. Podczas uroczystości w obecności wielu znamienitych gości przecięto wstęgę symbolicznie „otwierając granice” zademonstrowano także specjalne urządzenie do kontroli bagażu, mające zapewnić pasażerom poczucie bezpieczeństwa. Otwarcie granic nie oznacza bowiem całkowitego zniesienia kontroli, zmieni się natomiast sposób jej sprawowania, co z pewnością wpłynie na to, że będzie ona mniej odczuwalna dla pasażerów.

Zdjęcia