Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Morska dyskusja na uniwersytecie

30 listopada br. w centrum Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego naukowcy i eksperci dyskutowali na temat polskiej gospodarki morskiej.

Podczas spotkania poza tematami stricte morskimi rozmawiano także o przyszłości i rozwoju przemysłu stoczniowego w Szczecinie. Prelegenci omówili również rolę klastrów, jako ważnych ogniw w jednoczeniu we współpracy podmiotów sektora morskiego.

W trakcie dyskusji podkreślono znaczenie żeglugi śródlądowej w rozwoju gospodarki morskiej. Wskazywano na działania niezbędnego do poprawy wielkości udziału tej gałęzi transportowej wobec  pozostałych środków transportu. O ile jeszcze w latach 90. ub. wieku udział przewozów śródlądowych miał wartość dwucyfrową w zespole portów Szczecin-Świnoujście, tak dzisiaj to niecałe 4 proc. Z kolei w skali całego kraju to zaledwie 1 proc. Szacuje się, że dzięki użeglownieniu Odrzańskiej Drogi Wodnej do portów w Szczecinie i Świnoujściu może trafić dodatkowe 20 mln ton ładunków. Kolejną wartością przemawiająca za inwestycjami w Odrę jest przemysł wzbudzony, który powstanie wraz z gospodarczym ożywieniem Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. (Monika Woźniak-Lewandowska)