Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Konferencja w Ostrawie

Międzynarodowa konferencja skierowana na rozwój infrastruktury transportowej Kraju Morawsko-Śląskiego oraz jego połączeń z sąsiednimi regionami odbyła się 4 bm. w Ostrawie. Na spotkaniu swoją ofertę skierowaną do przedsiębiorców Republiki Czeskiej przedstawił Zarząd Morskich Portów Szczecin i  Świnoujście.

Obejmowała ona takie atuty kompleksu portowego jak jego uniwersalny charakter oraz dobre połączenia drogowe, kolejowe i wodne łączące z partnerami z północnej, zachodniej i wschodniej Europy. W obsłudze drogowej obu portów kluczowe znaczenie mają droga ekspresowa S3 Świnoujście-Lubawka oraz autostrada A6 Szczecin-Berlin. Czescy przedsiębiorcy mogą korzystać z drogi ekspresowej S3 łączącej północ z południem Europy. Dalej za pośrednictwem linii promowych najkrótsze bezpośrednie połączenie południowej Skanii z północnymi Czechami. Kolejnym ważnym elementem efektywnego systemu transportu zaplecza portów morskich jest sieć dróg wodnych śródlądowych.  Z punktu widzenia portów w Szczecinie i Świnoujściu nadrzędne znaczenie ma droga wodna E30, która na terytorium Republiki Federalnej Niemiec włącza się w system zachodnioeuropejskich dróg wodnych. W tym układzie realizowane są też największe przewozy międzynarodowe pomiędzy portami w Szczecinie i Świnoujściu a niemieckimi portami śródlądowymi. Stąd dla obu krajów kluczowe znaczenie ma również użeglowienie Odry. Ponadto widząc zmiany i potrzeby rozwoju funkcjonowania portów w oparciu o wszystkie trzy elementy transportu, ZMPSiŚ S.A. stale rozwija infrastrukturę portową poprzez budowę i modernizację nabrzeży, dróg dojazdowych, parkingów i wewnętrznej sieci kolejowej.

Warto dodać, że w 2013 roku tranzyt czeski obsłużony przez Szczecin i Świnoujście wyniósł ponad 1,3 mln ton, co stanowi 36 % całości tranzytu. Prym wiódł import osiągając wartość 777,4 tys. ton. Tutaj na pierwszym miejscu jest drobnica  z wartością 308,3 tys. ton, następnie ruda 409,7 tys. ton, węgiel 56 tys. ton i inne masowe z wartością 3,4 tys. ton. Jeżeli chodzi o eksport – osiągnięta wartość  to 563,7 tys. ton. Również tutaj pierwsze miejsce należy do drobnicy z wartością 448,6 tys. ton, dalsze to węgiel 86,3 tys. ton oraz inne masowe 28,8 tys. ton.  Główne kierunku eksportu i importu towarów z i do Czech przez zespół portowy Szczecin-Świnoujście to Skandynawia, Anglia i USA.

Porządek obrad konferencji obejmował takie panele jak współpraca ponadgraniczna w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk oraz EUWT TRITIA, priorytety infrastruktury transportowej Kraju Morawsko-Śląskiego oraz sąsiednich regionów oraz perspektywiczne projekty transportowe o znaczeniu ponadnarodowym w Kraju Morawsko-Śląskim.

Patronat honorowy nad konferencją objęły Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP oraz w Republice Czeskiej, a także Marszałkowie Województw Opolskiego i Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego. (Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.)

Zdjęcia