Aktualności Budujemy przyszłośćTworzymy historię

Wyróżnienie dla zespołu portowego

07.10.2014
W najbliższą środę 8 bm. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. otrzyma wyróżnienie za wkład w rozwój polskiej gospodarki. List gratulacyjny wręczy Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński. Spółka otrzymała to wyróżnienie w dowód uznania kreatywności i innowacyjności oraz budowy polskiej marki za granicą. Stanowi ono także podziękowanie za wkład ZMPSiŚ S.A. w rozwój gospodarki w sektorze związanym z transportem szynowym.

Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń

06.10.2014
Z udziałem przedstawicieli ZMPSiŚ S.A.  odbyło się 29 września br.  polsko-niemiecke spotkanie poświęcone obustronnej wymianie doświadczeń pn. „Położenie transgraniczne wspólną szansą rozwojową”. 

Terminal Cronimet w szczecińskim porcie już otwarty

03.10.2014
Ponad rok temu odbyło się uroczyste wbicie łopaty, rozpoczynające budowę nowego terminalu w porcie w Szczecinie. Prowadzona przez firmę CRONIMET PL sp. z o.o. inwestycja miała na celu uruchomienie w szczecińskim porcie  terminalu dla obsługi metali żelaznych i nieżelaznych.

Kolejny krok dla pogłębienia toru wodnego

30.09.2014
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wziął udział w zorganizowanej przez Urząd Morski w Szczecinie konferencji prasowej, która odbyła się w Czerwonym Ratuszu, w dniu 29.09.2014. Spotkanie poświęcone zostało strategicznej inwestycji dla przyszłości zachodniopomorskich portów, jaką jest modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin na Kanale Piastowskim i Mielińskim. Jest to już II etap prac modernizacyjnych prowadzonych przez Urząd Morski w Szczecinie na torze wodnym. Inwestycja rozpoczęła się w 2013 roku, a zakończenie planowane jest na połowę 2015 roku. Podczas konferencji omówiony został zakres rzeczowy projektu, stopień zaawansowania prac oraz  związane z realizacją inwestycji aspekty środowiskowe. Podkreślono także najciekawsze elementy prowadzonej inwestycji – kolejne odkrycia nurków pracujących na torze Świnoujście-Szczecin. Nie zabrakło także szerszego kontekstu gospodarki morskiej i znaczenia inwestycji z perspektywy portów. Przede wszystkim wskazać należy możliwość poprawy dostępu do portów od strony morza, poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi.

Innowacyjny Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

29.09.2014
W dniu 25 września br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. został doceniony w dziedzinie IT i odebrał z rąk wiceminister Grażyny Henclewskiej wyróżnienie Ministra Gospodarki za innowacyjne zastosowanie technologii teleinformatycznych w gospodarce.

ZMPSiŚ S.A. z certyfikatem ISO na kolejne trzy lata

27.09.2014
W dniach 23-25 września br. w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. odbył się audit recertyfikacyjny  Zintegrowany System Zarzadzania  (ISO) w Spółce.

Nowa Strategia Rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

26.09.2014
Horyzont czasowy Strategii zespołu portowego Szczecin-Świnoujście ustalono na rok 2027. Ma to swój praktyczny wymiar - obejmuje bowiem dwa pełne okresy unijnego planowania budżetowego, z uwagi na znaczny udział środków z UE w finansowaniu inwestycji portowych. Nowa Strategia zakłada inwestycje na kwotę prawie 900 mln.

18. Międzynarodowe Kolokwium Odry i Haweli

26.09.2014
W środę 24 września br. w niemieckim Liepe (ok. 100 km od Szczecina) odbyło się 18. Międzynarodowe Kolokwium Odry i Haweli. W trakcie obrad z referatem na temat transportowego znaczenia Odry wystąpił Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. dr Zbigniew Miklewicz.

Odzieranie Odry z mitów rozpoczęte

26.09.2014
Ze szczecińskiego portu wyruszyła w rejs barka, biorąca udział w projekcie  „Odra nasza!”. Rejs pod hasłem „Odzieramy Odrę z mitów” rozpoczął się 24 września w Szczecinie konferencją, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, biznesu czeskiego oraz firmy badawczej, która będzie rejestrować całą trasę, a następnie przedstawiać wyniki badań na zakończenie rejsu. Dystans ze Szczecina do portu Koźle barka ma pokonać w tydzień - 1 października w Kędzierzynie-Koźlu nastąpi omówienie wyników badań i wniosków podczas konferencji podsumowującej. Organizatorem rejsu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”.

Ogłoszenie o wykupie akcji

08.09.2014
Zarząd Spółki Akcyjnej Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 7, informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie warunków umarzania akcji i zatwierdzenia Regulaminu umarzania akcji pracowników i byłych pracowników Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.